İslami Egemenlik Yolunda Gerçek İktidar Vasıtaları

gündem analiz - Muhammed Eyüp / 2022 şubat / 110. sayı İslam'ı yeniden kitlelere hâkim kılmayı öngören siyasi hareketler, özellikle son 100 senedir dünyanın çeşitli yerlerinde aktif faaliyetlere girişmiş durumdalar. Bunlar arasında, sadece manevi ıslah…

Davet Dili

Dil insanlar arası ilişkilerin, anlaşmaların, ilmî, siyasî, iktisadî, ticarî ve fikrî alışverişlerin yegâne vasıtasıdır.[1] Dil, düşünceleri ifade edebilmenin aracı olduğundan dil ne kadar iyi kullanılırsa, muhataba düşünceler ve verilmek istenen mesaj o derece iyi aktarılacaktır.…

İbadet Kavramı – 4

Kavramlar - Mahmut Varhan / 2020 Şubat / 111. Sayı 10- EN FAZİLETLİ İBADET Hangi ibadet çeşidinin en faziletli olduğu hususunda dört görüş serdedilmiştir. Bu görüşler özetle şu şekildedir: 1-Bazılarına göre en faziletli ibadet, nefislere…

Ey İman Edenler! Kâfirleri Dost Edinmeyin

Kur’an-ı Kerim’in üzerinde en fazla durduğu meselelerin başında dostluk gelmektedir. Dostluğun ona yaraşır olanlara verilmesi, onu hak etmeyenlerden uzak tutulması üzerinde o kadar çok durulmuştur ki yanlış dostluklar kurulduğunda bunun neticesi ortaya çıkınca insanların kendi…

Davet Yolunda Dökülenler

İslam’a davet Müslümanlara Allah tarafından yüklenmiş ilahi bir vazifedir. Gücü yeten hiçbir Müslümanın bu sorumluluktan kaçması söz konusu değildir. Müslüman oluşumuz nasıl ki kelime-i şehadete bağlı ise Müslüman kalışımız da Allah’ın dinine davet ile mümkündür.…