Fakir Bir İşçi İle Dilencinin Hikayesi

Kalbe Dokunan Hikayeler - Ümit Şit / 2032 Ekim / 131. Sayı Fakir bir işçi, bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk-çocuğu arka arkaya üç gün aç ve…

Peygamber Sevgisi

Hikmetli Kıssalar - Orhan Sağlam / 2023 Eylül / 130. Sayı Bedir savaşında, Ebu Cehil, 70 yaşında, gözü pek, korkunç yüzlü, inatçı ve kibirli bir İslâm düşmanıydı. “Anam beni bugün için doğurmuş!” diyerek cesaretini izhar…

 Allah’ı Şahit Ve Kefil Yapan Kişi

Hikmetli Kıssalar - Orhan Sağlam / 2023 Ağustos / 129. Sayı Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail oğullarından bir adamı zikretti ve şöyle buyurdu: “O adam, İsrail oğullarının bazısından…

Yorulmuşlarla Yol Alma Dinçleri de Yorar

Hikmetli Kıssalar - Orhan Sağlam / 2023 Temmuz / 128. Sayı Ebû Hureyre radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’ın salât ve selâmı üzerlerine olsun, önceki peygamberlerden biri düşmanla…

Bir Denizcinin Müslüman Olma Hikayesi

Kalbe Dokunan Hikayeler - Ümit Şit / 2023 Temmuz / 128. Sayı Yemenli Müslüman bir denizci, yabancı bir denizciye işinde yardım ediyordu. Bu iki denizci gençliklerinin baharını denizlerde geçirmiş kişilerdi. Yabancı bu kişi, sefer esnasında…

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün

Hikmetli Kıssalar - Orhan Sağlam / 2023 Haziran / 127. Sayı Zeyd bin Sabit radıyallahu anh anlatıyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü beni Sa’d b. Rabi’i aramak üzere gönderdi. Bana dedi ki: “Eğer…

Sahabenin Namazındaki Huşusu

Hikmetli Kıssalar - Orhan Sağlam / 2023 Mayıs / 126. Sayı Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zatü’r-Rika gazvesinden dönüyordu. Müşriklerden biri, “Muhammed’in arkadaşlarından birini öldürmedikçe onlardan vazgeçmeyeceğim” diye yemin edip İslam ordusunun arkasına düştü.…