Gazze İçin Ne Yapılmalı Ne Yapılmamalı?

Gündem-Analiz / Muhammed Eyüp / 2024 Mart / 136. Sayı “Hoşunuza gitmediği halde savaş üzerinize yazıldı (farz kılındı). Aslında hoşlanmadığınız bir şey belki de sizin için hayırlıdır, sevdiğiniz ve arzuladığınız bir şey de olur ki…

Gazze Örneği : Beşeri Sistemler İslam Alemine Ne…

Gündem Analiz – Muhammed Eyüp / 2024 Şubat / 135. Sayı Bugün İslam aleminin neredeyse hiçbir beldesinde bağımsız ve İslami bir siyasal sistem mevcut değildir. Bilakis İslam aleminin tamamı, Batılı ve Doğulu işgalcilerin boyunduruğu altına…

Yenilgi Putunu Yıkmak

Gündem – Analiz - Muhammed Eyüp / 2024 Ocak / 134. Sayı Günümüzde, modernite ve küresel demokratik küfür düzeni karşısında mağlup olma düşüncesi, maalesef insanların ekseriyetinin düşünce dünyasını ve fiili yaşantısını esir almış vaziyettedir. Öyle…

İslam Alemine Yönelik Savaş Ve «Demokrasi Cephesi»

Gündem Analiz – Muhammed Eyüp / 2023 Aralık / 133. Sayı Filistin’de yaşananlar ve Siyonist devletin katliamları asla müstakil bir savaş değildir. Bilakis bu savaş tüm küfür sisteminin ve “demokrasi cephesinin” İslam’a ve Müslümanlara karşı…

Gazze’ye Karşı Sorumluluğumuz

Gündem – Analiz – Muhammed Eyüp / 2023 Kasım / 132. Sayı “Kendilerine savaş açılanlara, zulme uğradıklarından dolayı, (artık savaş için) izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kâdirdir. O kimseler sırf ‘Rabbimiz…

Libya’daki Afetin Düşündürdükleri

Gündem Analiz - Muhammed Eyüp / 2023 Ekim / 131. Sayı “Andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele! Öyle ki onlar, kendilerine bir…

Batı Neden “Demokrasi” İhraç Ediyor?

Gündem-Analiz - Muhammed Eyüp / 2023 Eylül / 130. Sayı Bugün demokrasi, ABD öncülüğündeki Batı’nın en büyük ihraç metaı halini almıştır. Bu durum sürekli meşrulaştırılmaya çalışılmakta, dünya toplumlarının “demokratikleşmesi” gerektiği ve demokrasinin en büyük ihtiyaç…

Müslümanların Ahvali Üzerine Bazı Düşünceler

Gündem-Analiz - Muhammed Eyüp / 2023 Temmuz / 128. Sayı Uzunca bir süredir zihnimi kurcalamakta olan bir meseleyi düşünmeden edemiyorum. Bilhassa kendi hayatlarımıza dalıp gittiğimiz bir vasatta bulunuyor olmak beni derin derin düşündürüyor. Hayat meşgaleleri…