Laiklik Bir Günde Gelmedi, İlmek İlmek Dokundu

İdeoloji Ve Teoriler - Nedim Bal / 2022 Aralık / 121. Sayı Laiklik ilkesi resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na 5 Şubat 1937’de girmiştir. Her ne kadar laiklik kavramı anayasaya 1937 yılında girmiş olsa da işin…

Türkiye’de Din Özgürlüğü, Laisizm Ve Resmî İdeoloji

İdeoloji ve Teoriler - Nedim Bal / 2022 Kasım / 120. sayı Düşman işgaline karşı Anadolu’da yürütülen kurtuluş savaşında Allah’ın lütfu ile muzaffer olunmuş ve 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Veli Cami’sinde kılınan Cuma namazına…

Fransız İhtilali Ve Laiklik

İdeolojiler ve Teoriler - Nedim Bal / 2022 Eylül / 118. Sayı Kilisenin sınırsız yetkilerle siyasal gücü elinde bulundurması, din adamlarının tanrı (!) adına çıkardıkları zorba hükümlerle sayısız katliamlara imza atmaları, insanları sömürüp mallarına çeşitli…

Dünden Bugüne Laisizm Ve Laik Uygulamalar – 2

İdeoloji Ve Teoriler -Nedim Bal / 2022 Ağustos / 117. Sayı Laikliği Doğuran Sebepler  Laiklik, Hristiyanlık tarihi seyri içinde varlık kazanmış bir prensiptir. Orta Çağdaki Hristiyanlık, siyasi, sosyal ve fikri sahada öldürücü bir noktaya varmış,…

Dünden Bugüne Laik Ve Laisizm Uygulamalar

İdeolojiler Ve Teoriler - Nedim Bal / 2022 Temmuz / 116. Sayı Değerli Müslümanlar! Bu ay ki yazımızda Türkiye Müslümanlarını da çok yakından ilgilendiren “Laiklik” kavramı üzerinde durmaya çalışacağız.  Grekçe (Yunanca) ‘din adamı sınıfından olmayan…

Dönmeler – 2

İdeolojiler ve Teoriler - Nedim Bal / 2022 Mayıs / 114. Sayı Günümüzde Dönmeler  Batı’da 1880’li yıllardan başlayarak bu konuda birçok eser kaleme alınmıştır. Kapalı bir cemaat halinde yaşayan Türkiye dönmelerinin sırları, 1875-1877 yılları arasında…