Beşinci Raşid Halife: Ömer B. Abdulaziz (680-720)

İslam İdarecilerimizin Altın Tarihi – Cihan Malay / 2020 Ekim / 95. Sayı Medine Valiliği Abdulmelik’in vefatının ardından Emevî halifesi olan I. Velid (ö.96/715) de aynı şekilde Ömer b. Abdulazizz ile ilgilendi. Velid, ona verdiği…

Hz. Muaviye Ve Hilafeti (602-680)

İslam İdarecilerimizin Altın Tarihi – Cihan Malay / 2020 Eylül / 93. Sayı Hayatı Muaviye radıyallahu anh 602 veya 603 yılında Mekke’de doğdu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımı Ümmü Habibe radıyallahu anha’nın kardeşi ve aynı zamanda Rasûlullah sallallahu aleyhi…

Abdullah B. Zübeyir (622-693)

İslam İdarecilerimizin Altın Tarihi – Cihan Malay / 2020 Eylül / 94. Sayı Abdullah b. Zübeyr radıyallahu anhuma, yaklaşık on yıl boyunca İslam dünyasının yarıya yakın bir kısmında halifelik yaptı. Biat aldığı bölgelere valiler tayin etti,…

Raşid Halifeler Döneminde Yöneticilik Hususunda Öne Çıkan Hususlar

İslam İdarecilerimizim Altın Tarihi – cihan malay / 2020 temmuz / 92. sayı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefatının ardından Müslümanların idaresini üstlenen Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum’un örnek yönetim anlayışı hadis kaynaklarında ve tarihte…

Dördüncü Raşid Halife Hz. Ali R.A’nın Yönetim Anlayışı

İslam İdarecilerimizin Altın Tarihi – Cihan Malay / 2020 Haziran / 91. Sayı Halife Seçilmesi İslam tarihinde fitne kapısının kırıldığı olay olarak değerlendirilen Hz. Osman’ın hilafet görevinde bulunduğu sırada şehit edilmesi, bütün Müslümanları derinden etkilemiştir.…

Üçüncü Raşid Halife: Osman (R.A) (576 -656)

İslam İdarecilerimizin Altın Tarihi – Cihan Malay / 2020 Mayıs / 90. Sayı, Osman b. Affan radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in doğduğu yıl gerçekleşen Fil olayından (570) altı yıl sonra Taif’te dünyaya gelmiştir (576). Babası Affan’ın…

İkinci Raşid Halife: Ömer (R.A) (584 -646)

İslam İdarecilerimizin Altın Tarihi – Cihan Malay / 2020 Nisan / 89. Sayı Yönetim Anlayışı  “Kavminizin reisi olmadan ilim öğreniniz” ve “Binlerce ibadet ehlinin ölmesi, Allah’ın helal ve haramını bilen bir âlimin ölmesinden ağır gelmez”…

İlk Raşid Halife: Ebubekir Es-Sıddîk (R.A.) – 2

İslam İdarecilerimizin Altın Tarihi – Cihan Malay / 2020 Mart / 88. Sayı HALİFE SEÇİLMESİ Ömer radıyallahu anh, Ebubekir radıyallahu anh’ın Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in katındaki değerini şu sözlerle belirtmektedir: “Rasûlullah, Müslümanların meseleleri hakkında Ebubekir ile gece…