Kan Nehrinde Yüzmekten Sakının!

Güncel Fıkıh – Fetva Komisyonu / 2022 Şubat / 111. Sayı Bugünlerde toplumun bütün kesimleri arasında “kur korumalı mevduat hesabı” konusu konuşulmaktadır. Bu muamelenin şer’i açıdan caiz olup olmadığı tartışılmaktadır. Biz bu konuya temas etmeden…

Fetva Vermede Sorumluluk

Güncel Fıkıh – Fetva Komisyonu / 2021 Şubat / 99. Sayı İmdi; dergimizin bu bölümünde fıkhi soruları cevaplamaya gayret sarf edeceğiz. Müslümanların gündelik hayatlarında karşılaştıkları birtakım sorunlara İslam fıkhı çerçevesinde çözümler bulaya çalışacağız. Başta şunu…