ERKEK VE KADIN FITRATI

Allah, âdemoğlunu kadın ve erkek olarak yaratmış, bu ikisini birbirine madden ve manen ihtiyaç duyan tabiatta var etmiştir. İki cinsi insani, ahlaki, imani, hesap, mükâfat ve ceza bakımından eşit kılarken fıtrat, görev ve sorumluluk bakımından farklı yaratmıştır. Bu fıtrat farklılığını kim inkâr ederse etsin durum değişmez. Kadın ve erkeği her bakımdan eşit kılmaya çalışmak adalet değil zulümdür. Zira adalet, eşitlik değildir.

Adalet, zulmün zıddıdır. Kadın ile erkeği müsavi tutmaya çalışmak, sanıldığının aksine her ikisine de zulüm olur. Erkek de kadın da salih amel işlediğinde eşit muamele görür. Harama girdiklerinde de aynı şey geçerlidir. Ama bu, fıtrat farklılıklarını inkâr etmek anlamına gelmez. Amel ve imanda eşit olmak ile yaratılışta farklı olmayı birbirinden ayırt etmek gerekir. Rabbimiz Âl-i İmran Suresi 36. ayette bu fıtrat farklılığını şöyle dile getirmektedir:

… “Erkek, kız gibi değildir…”

Erkek fıtratı; otorite, soğukkanlı, cesaret, güç, kavvam (yönetici), koruyucu gibi özelliklere haizdir.

Kadın fıtratı ise şefkat, merhamet, yoğun his, duygusallık, sıcakkanlılık gibi özelliklere sahiptir.

Bu ayet ve göz önünde aşikâr duran bu fıtrat karşısında kim kadın ve erkeğin her konuda eşit olduğunu savunabilir? Bu, hakkı inkâr olur. Hakkı kabul etmemek ise kibirdir ve Allah’a başkaldırmak anlamına gelir. Erkek ve kadını eşit saymak, mutluluk getirmeyecektir; nitekim getirmemiştir de. Doğru olan, ikisine de fıtratına uygun muamele etmek ve onları fıtratlarına göre kabul etmektir.

Kadınların, erkeklerin yönetimi altına girmesini istemeyen birileri, Nisa Suresi 34. ayetten rahatsızlık duyarlar: “Erkekler, kadınlar üzerinde kavvamdırlar (yöneticidirler)…”

Yalnız, ayet açık ve net bir şekilde açık ve ortadadır. Kadın ve erkeğin fıtratına ve ihtiyacına delalet etmektedir. Bir erkeğin, kadını koruması, onun üzerinde yönetici olması üstünlük ve kibir sebebi değil, fıtratının gereği bir vazifedir. Bu fıtratı kullanarak kötülük yapan erkekler, kadını erkek fıtratına bürünmeye zorlayan zihniyetin ekmeklerine yağ sürerler. Bir kadının da erkeğin yöneticiliğinin altında olması acizlik değil, fıtratının gereği duyduğu bir ihtiyaçtır. Her iki cinsiyet de kendi fıtratını kabul edip ona göre davrandığında işler daha kolay olacak ve aile içi iş birliği ve mutluluk artacaktır.

Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı, onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın, kırılması da boşanmasıdır.”[1]

Bu hadis de kadının fıtri yönlerinden birine değinerek erkeğe onun hassas ve kırılgan yapısını anlatmakta ve davranışlarına bu yapıya göre yön vermesini tavsiye etmektedir. Aksi takdirde erkeğin fıtratına oldukça ağır gelecek olan kadının ondan ayrılması ile sonuçlanacak bir netice doğabileceğini hatırlatmaktadır.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, erkeğe benzeyen kadına ve kadına benzeyen erkeğe Allah lanet etsin, buyurarak fıtratı bozmanın Allah’ın rahmetinden uzaklaşmaya sebep olduğunu bildirmektedir. Bu ve benzeri hadislerden, insanın fıtrat dışı davranmasının ve buna meyletmesinin günahının büyüklüğünü görebiliriz. İslam’da insanın, düşüncesinin dahi buna tevessül etmesine müsaade edilmiyor. Zira fıtratlar bozulursa evrenin tüm düzeni bozulur.

Fıtratın bozulması en çok fesat ehlinin işine gelir ve onlar iş başına geçtiklerinde “ekini ve nesli helak etmekten”[2] çekinmezler. Bunlar, konuştuklarında sözleri beğenilen ve insanları etkileyerek cehenneme sürükleyen kişilerdir. Müslümanlar, bu konuya özen göstermelidir.

Gıdanın, insan fıtratının, hayvanların, yeryüzündeki canlıların fıtratının bozulması, yeryüzünün dengesinin alt üst olması demektir. Dünya üzerinde azınlık kalsalar da Müslümanlar, fıtratlarını korumaya özen göstermek ve erkek-kadın fıtrat farklılığını kabul etmek zorundadırlar. Bununla birlikte erkek çocuklarını erkek gibi, kız çocuklarını kız gibi yetiştirmeye çabalamak mecburiyetindedirler.

Sözlerin sonu Allah’a hamddır.

[1]. Müslim, Reda 64; Nesai, Nikâh 15; Ahmed b. Hanbel, II/168

[2]. Bakara, 205

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.